Nabídka

Terapie hrou
Individuální psychoterapie formou Nedirektivní terapie hrou pro děti od 3 do cca 10-11 let. Více o nedirektivní terapii hrou a praktická doporučení
Individuální psychoterapie
Individuální psychoterapie pro dospívají a mladé dospělé. Individuální terapie je nejčastěji vyhledávanou formou pomoci. Psychoterapie není určena jen pro ty, kteří mají diagnostikované duševní onemocnění a potřebují ulevit od projevů nemoci, ale pro všechny, kteří se chtějí zorientovat ve svém životě, lépe zvládat své emoce, léčit rány z minulosti, porozumět sobě i druhým a zlepšit tak své vztahy. Chodit na terapii není známkou slabosti, ale naopak známkou odvahy. Je vnějším projevem toho, že se otevíráme změně a jsme ochotni na sobě pracovat. Při své práci používám humanistický přístup Carla Rogerse, který je založen na empatickém rozhovoru a plně akceptujícím, přijímajícím vztahu.
Výchovné poradenství
Výchovné poradenství u dětí, které odolávají běžným výchovným postupům – např. děti, které mají potíže s emoční regulací, agresí, spánkem, jídlem, nácvikem na toaletu, nechtějí chodit do školky, do školy, jsou hyperaktivní, zlobí či jinak nezapadají do normy.
Péče o děti z rozvedených rodin
Individuální psychoterapie pomocí programu Archipelago vytvořeného speciálně pro děti z rodin, jejichž rodiče se rozvedli či rozešli a to třeba i před několika lety. Vhodná pro děti od 4 do cca 12 let. Obvyklý počet setkání včetně pohovoru s rodiči je deset sezení. Během setkávání probereme slabé a silné stránky dítěte, jeho obranné mechanismy a prožívání včetně častých pocitů viny. Podmínkou přijetí dítěte do péče je, aby byla rodinná situace již stabilizována, např. rodiče již rozvedeni nebo alespoň rozestěhováni. Péče je výhradně terapeutická, nikoliv diagnostická. V rámci péče nevystavuji doporučení o úpravě styku s dětmi v rozvodových sporech.
Informace k poruchám příjmu potravy u dětí
Mám v péči také děti a dospívající s poruchou přijmu potravy. Ovšem než vezmu takovéto dítě do péče, je potřeba, aby bylo vyšetřené a ve sledování lékařem – ideálně dětským psychiatrem, který sleduje jeho zdravotní stav, váhu a má možnost jej v případně potřeby medikovat či poslat k hospitalizaci. Pokud už jste ve sledování, máte stanovenou diagnózu a lékař vašemu dítěti doporučil individuální psychoterapii, můžete se na mne s důvěrou obrátit. Pokud ne, seznam dětských psychiatrů naleznete zde na stránkách v sekci Adresář kolegů.
Nácvik relaxace
instruktáž rodičů a praktická ukázka, jak vést doma relaxaci s dítětem. Stačí jedna návštěva k předání instrukce a druhá jako kontrola po měsíci.

Jako zdravotník jsem vázána zákonem o poskytování zdravotních služeb. Samozřejmou součástí tohoto zákona je zachování mlčenlivosti (vyjma skutečností, které podléhají ohlašovací povinnosti).